Over Gareaux d’Home

Dit is een van de blogs van Eliane Heseltine-Mok. Sinds oktober 2005 coördineer ik de zorg voor mijn man, John, en ben ik zijn belangrijkste verzorger. Hij werd getroffen door een herseninfarct, gevolgd door enkele complicaties, waardoor hij volledig rolstoelgebonden is. Op dat moment werkte ik nog als beleidsmedewerker in zorg en welzijn.

Helaas bleek het niet mogelijk om werk in loondienst langdurig te combineren met de zorg voor een partner. Daarom combineer ik nu mijn inhoudelijke kennis met mijn praktijkervaring door andere mensen de weg te wijzen in de zorg. Ik richt mij hierbij vooral op ouderen en chronisch zieken. Meer hierover op www.autarkia-advies.nl.

Net als zovele anderen dacht ik eerst dat het vast niet meer mogelijk zou zijn om op vakantie te gaan nu mijn man in een rolstoel zat. En wij voelden ons nog veel te jong om met het Rode Kruis of de Zonnebloem op vakantie te gaan. Er bleken best mogelijkheden te zijn, maar het ging ook wel eens fout. Om anderen die in een vergelijkbare situatie zijn te helpen verzamel ik onze ervaringen met vakantieaccommodaties gericht op mindervaliden op www.gareauxdhome.nl. In deze blog beschrijf ik onze ervaringen uitgebreider.

Vakantie is een heel belangrijke adempauze, zowel voor de zorgvrager als de mantelzorger, en met een rolstoel moet die adempauze wel drempelvrij zijn. Over andere vormen van adempauzes, de respijtzorg, leest u op mijn blog adempauze (adempauze.wordpress.com).